Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on marraskuu, 2010.

Tuotteistuksen peruskysymykset

Tuotteistaminen on pohjimmiltaan hyvin yksinkertaista ja oikeat vastaukset löytyvät helposti tuolta "ulkoa". Tuotteistajan, tuotteen tai palvelun omistajan on kyettävä selkeästi vastaamaan seuraaviin peruskysymyksiin: 1. Mitä tuote/palvelu sisältää 2. Mitä se asiakkaalle maksaa 3. Miten se erottuu kilpailijoistaan 3. Mistä, miten ja milloin sen saa ostettua

Asiakasvalinta ja myyntiprosessi

Myyntiprosessi on myyjän toiminnan keskeisin työkalu. Myytävästä tuotteesta tai ratkaisusta riippumatta prosessi voidaan tiivistää viiteen vaiheeseen, (tai englantilaisittain seitsemään:)). 1. Lyhyt ennakkovalmistautuminen soittoon 2. Soitto asiakkaalle ja tapaamissopimus 3. Tiivis valmistautuminen tapaamiseen 4. Tarvekartoitus ja kaupan klousaus 5. Toimitus, seuranta ja jälkihoito

Tuleva johtaminen

Tulevaisuudessa johtaminen on yhdessä tekemistä ja johtajuus on tekemisen ohjaamista. Osallistumisen lisäksi keskeistä on tekemisen tavoitteellisuus, yksilöiden ja yhteisön vastuunkanto ja kaiken toiminnan läpinäkyvyys.

Motivaatiota muutokseen

Valmentajan tehtävä on varmistaa, että määrä ja laatu ovat linjassa asetettujen tavoitteiden kanssa. Keinovalikoimana käytetään interaktiota kahden kesken, pienissä ryhmissä, sekä oman muutospäiväkirjan pitämistä. Käytännössä yksi iso tavoite pilkotaan pieniksi arkitavoitteiksi. Menestysresepti, eli harjoitusohjelma laaditaan itse ja hyväksytetään valmentajalla, koska oman ajankäytön tietää vain itse.

Älykäs tavoitejohtaminen

Tavoitejohtaminen on laajalti käytetty ja toimivaksi todettu käytännöllinen ja yksinkertainen lähestymistapa, joka keskittyy johtamisen tärkeimpiin elementteihin.Tavoitejohtaminen on kehittynyt vuosien kuluessa organisaation suoritusten johtamiseksi. Sydänmaalakka toteaa kirjassaan Älykäs johtajuus, että suoritusten johtaminen yhdistää tavoitteista sopimien, ohjauksen, tulosten arvioinnin ja kehittämisen toisiinsa liittyviksi elementeiksi jatkuvassa kehittymisprosessissa. Suorituksen johtamisprosessissa on neljä kulmakiveä; tavoitteiden asettaminen, ohjaus ja valmentaminen, tulosten arvointi ja kehittäminen. Prosessin työkaluina toimivat kehityskeskustelut ja suunnittelukokoukset ja päivittäisjohtaminen. Prosessin tavoitteena on jatkuva kehittyminen ja suorituksen parantaminen, ja prosessi on tärkein henkilöstöjohtamisen prosessi nykyään. Prosessin tavoitteena on se, että se reagoi ympäristön muutoksiin kehittäen itse itseään.