Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on joulukuu, 2009.

Katso sisälle itseesi

Kun keho ja mieli ovat rentoutuneita, voi mietiskelyharjoituksessa katsoa itseensä, olla yhteydessä todelliseen minäänsä.  Kysy itseltäsi: kuka minä olen? Vastaa itsellesi käymällä läpi seuraavat vastaukset muutamaan kertaan: Minulla on perhe, mutta minä en ole perheeni. Minulla on työ, mutta minä en ole työni. Minulla on keho, mutta minä en ole kehoni. Minulla on ajatukseni, mutta minä en ole ajatukseni. Minulla on tunteeni, mutta minä en ole tunteeni. Minulla on arvoni, mutta minä en ole arvoni. Kuka minä olen? (SL:ÄIJ:168)

Kertaus on opintojen esiäiti

On esitetty erilaisia unohtamisteorioita. Jos emme keskity mieleen painamiseen ja käsittele muistettavaa ainesta perinpohjaisesti, emme pysty palauttamaan asiaa muistiin. Muistamattomuuteen vaikuttaa myös infoähky ja -tulva, jossa nykyään elämme. Kulumisteorian mukaan käyttämättömät muistot ikäänkuin valuvat pois tai haalistuvat, jolloin niitä on vaikeampi hakea varastosta tarvittaessa. Näiden teorioiden lisäksi fysiologialla on vaikutusta muistamiseen monista eri syistä. Yksinkertainen kein ounohtamisen välttämiseksi on asioiden kertaaminen. Kertausta on harrastettava riittävän useasti, jotta muistettava aines siirtyy säiliömuistiin. Oppiminen on parhaimmillaan noin 10 minuutin päästä oppimistapahtuman päättymisestä. Tällöin pitäisi suorittaa ensimmäinen kertaus. Toinen kertaus pitäisi suorittaa 24 tunnin kuluttua. Jos emme kertaa ollenkaan, suurin osa aineistosta unohtuu ensimmäisen vuorokauden aikana ja kahden vuorokauden kuluttua muistamme aineistosta 10-15 prosenttia. (SL:

Projekti on ainutlaatuinen

Projekteja tehdään, jotta strategiat ja tavoitteet saavutetaan. Projektien ansiosta työtyytyväisyys on parempi ja työssä syntyy useammin onnistumisen kokemuksia. Projektit tuovat järjestystä organisaation toimintaan ja säästävät rahaa. Projektilla on selkeä tavoite, alku ja loppu. Projektin laajuus määrittyy käytettävän ajan, rahan ja resurssien eli ihmisten suhteen pohjalta. Projekteja varten muodostetaan tilapäinen, virallisen organisaatiokaavion ohittava, projektiorganisaatio. Projektit kulkevat käsikädessä yrityksen prosessien kanssa; prosessit synnyttävät projekteja, jotka valmistuttuaan tulevat osaksi prosesseja. Projektit ovat ainutlaatuisia ja kertaluontoisia, prosessit ovat toistuvia ja samanlaisia.

Projektipäällikkö on innostaja

Onnistunut projekti lähtee selkeästä toimeksiannosta: mitä tehdään, missä ajassa ja millä resursseilla. Lähes 80 prosenttia onnistumisen edellytyksistä rakennetaan valmistelu- ja suunnitteluvaiheen aikana. Projektin onnistumisen kannalta on keskeistä, että kaikki osapuolet ymmärtävät omat roolinsa ja vastuunsa. Onnistumisen takeena on usein tehokas ja toimiva ohjausryhmä, joka tukee projektin johtoa tavoitteiden saavuttamisessa. Projektin johtaminen on ennen kaikkea ihmisten johtamista, projektipäällikkö on innostaja, valmentaja ja sitouttaja.

Onnistunut viestintä onnistuu

Kun kaikki sidosryhmät ymmärtävät projektityön luonteen ja projektin tärkeyden, itse toteutukselle voidaan varata aikaa ja ristiiridat voidaan välttää ennakolta. Projektien onnistumisen keskeiset elementit ovat viestinnän onnistumisessa, pääällekkäisten projektien lukumäärän minimoinnissa ja jatkuvassa oppimisessa. Uusia malleja pitää kokeilla ja uusia toimintatapoja pitää opetella. Projekteja ei saa päättää liian varhaisessa vaiheessa ja toimivan projektin osa-alueita pitää hyödyntää kaikessa työnteossa. Projektin päätöksellä viestitään onnistumisen kokemuksia ja kehitetään toimintatapoja, joissa onnistumisista voidaan oppia ja luodaan onnitumisen edellytyksiä tulevaa tekemistä varten. Viestintä on onnistumisen keskiössä.