Siirry pääsisältöön

Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2012.

Hallitse aikaasi

Onnistuminen perustuu työtavan ja tuloksen näkyvyyteen, sekä kykyyn arvioida ja muuttaa työtapoja arvion perusteella. Yksi kaikkein tärkeimmistä onnistumisen edellytyksistä on kyky hallita omaa ajankäyttöään ja sen kohdistaminen oikeisiin asioihin. Yleensä meillä on taipumus uhrata 80% ajastamme joko tulipaloille tai tyhjänpäiväisyyksille. Kohdista ajankäyttö aina mahdollisimman suurelta osin hallittavalle ja tärkeälle alueelle, eli pysy vihreällä ruudulla.

Luovuusprosessi

Luovuus on osa inhimillistä toimintaa, jonka avulla keksitään ja löydetään jotain uutta, luovuus on osa ajattelua ja se on tapa toimia. Luovuuteen yhdistetään usein tavoitteellisuus ja pyrkimys menestyksen tavoitteluun. Luovuus synnyttää uusia ja käytännöllisiä ideoita, joskus hyvinkin luovien menetelmien avulla, joita voidaan jatkohyödyntää kaupallisessa toiminnassa. Luovuuden merkitystä osana yritystoiminnan innovaatioprosessia on syytä korostaa nykypäivänä enemmän, kuin koskaan aiemmin. Uusien tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen ja nykyisten palveluiden parantaminen ja miksei myös brandin rakentaminenkin ovat lähes täydellisesti riippuvaisia innovatiivisesta ja luovasta visioinnista ja visioiden toteutuksesta. Luovuutta voidaan tehostaa ja edistää tarkastelemalla luovuutta henkilökohtaisen luomisprosessin ja -hetken avulla. Olen huomannut itse, että arkielämän toiminnassa minun on vaikea ammentaa luovuuttani, jollen anna sille  erityistä aikaa, tilaa ja fokusta. Olen myö

Elämäniloa

Jokaisena päivänä kun heräät, sinun kuuluisi tuntea innostusta ja iloa, koska tiedät, että päiväsi on täynnä jännittäviä ja mielenkiintoisia asioita. Meidät on tarkoitettu nauttimaan elämästämme, ei kärsimään. Meidän kuuluu tuntea turvallisuutta ja  itseluottamusta. Olemme kuitenkin lopulta korvaamattomia, läheisillemme ja erityisesti itsellemme. On luonnollista, että elämässämme on epäonnea ja suruakin, mutta ne kuuluvat osana rikkaaseen elämään, sillä ne mahdollistavat muutoksen ja henkisen kasvun. Voimme voittaa vahingot ja vaikeudet. Meillä on oikeus ja velvollisuus iloon meillä on oikeus ihmeelliseen ja iloiseen elämään. - The Power, Rhonda Byrne -

Kolme pientä kehitykselle

Another day at the office... Bob Borg  : Myynnistä ja menestyksestä Tom Terwilliger : Treenaamisesta ja saavuttamisesta Every little beat is for you : Hyvää musiikkia ja biittiä mielelle

Erilainen myyntikehys

Bob Burgin mukaan ihmisillä on luontainen stereotypia myyntimiehiä ja -naisia kohtaan. Useimmat meistä näkevät ja ajattelevat myynti-ihmisten olevan heitä, jotka puhuvat paljon, ja enemmän. Myyminen ei itseasiassa ole niinkään puhumista, vaan enemmänkin kykyä vastata toisen odotuksiin tuottamalla hänen haluihinsa ja tarpesiinsa sopivimman ratkaisun, kuuntelemalla. Tästä syystä toisinaan introvertit ihmiset voivat osoittautua ekstroverttejä paremmiksi myyjiksi. Seuraavan kerran kun kysyt, "miksi et pidä myymisestä ja myynnistä" ja joku vastaa sinulle, "en osaa puhua" muista Bob Burgin näkemys myynnistä. Myyminen ei edellytä puhumisen osaamista määrällisesti vaan pikemminkin tilanneherkkyyttä ja oikeata ajoitusta sekä vastata kuulemaasi asiaan. Ethos + Pathos + Logos + Kairos

Toimitusjohtaja vastaa

Virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita asiakastietoja ei saa käsitellä. Hävittämisen menettelyiden tulee olla tietoturvallisia ja hävittämisen lopullisuudesta täytyy varmistua. Pelkkä tietojen merkitseminen passiiviseksi ei ole mahdollista tai sallittua. Toimitusjohtaja vastaa aina tietosuojatoiminnasta kuten muustakin yrityksen toiminnasta. Yrityksen johto selkiyttää tietosuojaan liittyviä vastuitaan, jos henkilötietojen käsittely on etukäteen suunniteltua ja ohjeistettua. Suomessa ei ole erillistä tietoturvalakia, vaan henkilötietojen suojaamiseen ja näihin liittyvät vaatimukset perustuvat henkilötietolakiin ja tietosuojalakiin. Sähköisissä palveluissa tietosuojaseloste pitää olla asiakkaiden saatavilla ja se pitää esittää myös tietojen keräämisen yhteydessä. Rekisterinpitäjien yksityiskohtainen ohjeistus on luettavissa tietosuojavaltuutetun  internetsivustolta >

Yli metrin tarina

Kuvan takana on enemmän kuin metri tarinaa. Kysy ja minä kerron:)

Mistä tiedot on hankittu

Toimeksiantaja vastaa toimeksisaajan henkilötietojen käsittelystä kuten omasta toiminnastaan. Markkinointilupia pyydettäessä on huomioitava tilanteet, joissa suostumuksia ja kieltoja lopulta hyödynnetään ja mihin tiedot tallennetaan. Yrityksen on tärkeää määritellä selkeästi milloin on kysymys suoramarkkinoinnista ja milloin muusta viestinnästä. Yleistäen voitaisiin todeta, että suoramarkkinoinnissa tulee selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Markkinointiviesteistä on käytävä ilmi kenen lukuun markkinoidaan ja mistä rekisteristä tiedot on hankittu.

Salli tietojen käyttö

Asiakastietoja voidaan hyödyntää markkinoinnin kohdistamisessa ja samalla vältetään asiakkaita ei-toivotusti kuormittavaa viestintää. Toimenpiteiden onnistumista voidaan seurata näistä saatavan palautteen avulla, joka myös mahdollistaa viestinnän kehittämisen. Tietojen hyödyntämiseen ja hallinnoinnin kannalta on olennaista, että suostumukset ja kiellot kerätään kaikissa kanavissa yhdenmukaisessa muodossa. Ristiriitaisesti tai väärin kerätyt suostumukset ja kiellot voivat johtaa pahimmillaan koko asiakasrekisterin käyttökelvottomuuteen. Mikäli yrityksellä on tarkoitus sallia asiakatietojensa käyttö myös yhteistyökumppaniensa suoramarkkinoinnissa, tästä tulee informoida suostumusta pyydettäessä.

6 pikku jippoa optimistiksi

Jotkut ihmiset katsovat maailmaa ikiomien optimistilasiensa lävitse. Nämä ihmiset jaksavat useimmiten nähdä asioissa aina positiivisia vivahteita, olipa tilanne mikä vain. Toiset meistä katsovat maailmaansa pessimistisemmin, ja he löytävät aurinkoisinakin päivinä taivaalta pilviä. On tunnustettu tosiasia, että optimistit ovat aina pessimistejä menestyksekkäämpiä, joka nostaakin keskeisimmäksi kysymykseksi sen, miten asennetta voisi muuttaa positiivisemmaksi? Ja vastaus on? Muuta sanoja, joita käytät päivittäin kuvaamaan kokemuksia. Tässä muutama nopea ja yksinkertainen kikka, joilla voit muuttaa asennettasi.

Kiellä suoramarkkinointi

Erityisten suoramarkkinointirekisterien käyttötarkoitus on yleisesti rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteiden kohdentaminen ja uusasiakashankinta. Henkilötietolaissa erotetaan kaksi suoramarkkinointiin tarkoitettua rekisteriä; kampanjarekisteri ja suoramarkkinointirekisteri. Näihin saa tallentaa henkilötietoja suoramainonnan, etämyynnin, markkinatutkimusten ja muiden näitä vastaavien osoitteellisten viestien lähettämistä varten. Erityisten suoramarkkinointirekisterien henkilötietojen käsittely ei edellytä olemassa olevaa asiakassuhdetta tai asiakkaan suostumusta. Huomioitavaa on kuitenkin se, että rekisteröidyllä on tiedonsaantioikeus häntä koskevista merkinnöistä ja hän voi halutessaan kieltää tietojensa käsittelyn suoramarkkinoinnissa.

Oma brandi ja arvonjalostus

Useimmilla on harhakuvitelma siitä, että omassa brandissa on tärkeät brandi itsessään. Näin ei kuitenkaan ole. Tärkeintä on se mitä brandi tuottaa kohderyhmälleen ja miten brändi kohderyhmäänsä auttaa. Tässä on neljä yksinkertaista ja konkreettista vaihetta, joilla oman brändin ja sen tuottamaa arvoa voi parantaa ja toimintaa voi kehittää. Tunnista yleisösi . Et voi täyttää kenenkään tarpeita, jos et tiedä ketä he ovat. Tunnistaaksesi kohdeyleisön mieti ihmisiä, joihin haluat vaikuttaa, ihmisiä, joita haluaisit auttaa ja ihmisiä jotka voivat auttaa sinua menestyksen saavuttamisessa. Listaa omasta mielestäsi tärkeimmät viisi yleisön jäsentä . Määritä menestys . Pyri määrittelemään liistamiesi ihmisten määritelmä heidän omalle menestykselleen, muista, että menestys ei ole vain liiketoiminnan menestystä vaan se koostuu useista palasista. Menestys voi hyvinkin olla kaikessa yksinkertaisuudessaan esimerkiksi onnistunut markkinointikampanja, tai vaikkapa loppuunjuostu maraton-juoksu. Kir

Wau + vau !

Twiittaa tämä, retviittaa tämä, katso tämä blogi, klikkaa tästä, toimi nyt, tilaa ilmaiseksi, päivitä ilmaiseksi, katsele tätä samaa kuten minä, lue samoja asioita kuin minä, seuraa minua, lue minua, ympyröi minut, toimi heti, Wau! Meistä, jotka kerromme, me, jotka tiedämme, miten sosiaalinen media toimii, ei varmasti ole pulaa. Bloggaaja, internet markkinoinnin guru, sosiaalisen median ekspertti, sosiaalinen rokkistara, tviittaaja, a-listaaja, joku jolla on jotan meneillään. Joku keikuttaa venettäsi, klikkaa, kliikkauksella, ympyröi, seuraa ja tviittaa. Vau!

Todistusvelvollisuus on pitäjällä

Ennen henkilötietojen käsittelyä rekisterinpitäjän tulee varmistua, että tietojen käsittelyn edellytykset ovat olemassa. Nämä määritellään henkilötietolaissa. Suostumus tietojen käsittelyyn edellyttää aina jotain asiakkaan aktiivista toimenpidettä suostumuksen ilmaisemiseksi. Ristiriitatilanteessa todistusvelvollisuus suostumuksen olemassaolosta on rekisterin pitäjällä. Tietosuojaselosteeseen voidaan koostaa koko toiminnan kattavat käyttötarkoitukset asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla.

Leikittele luovaksi 1

Luovuus ja tavallinen elämä kohtaavat hyvin harvoin. Usein tämä johtuu siitä, että meillä yksinkertaisesti on vain liian kiire tehdä, mitä ikinä se sitten onkaan. Kiireen keskellä luovuudelle ei jää aikaa, tai jos jotain luovaa matkalla tapahtuisikin, me emme sitä ehdi huomaamaan. Ikävää? Arjen luovuutemme on usein itseasiassa suhteellisen näkymätöntä, sillä päivittäinen ongelman ratkaisu, tiedon palasten asettelu sopivaan järjestykseen tai toimintastrategian kehittely eivät todellakaan tunnu siltä, vaikka ne oikeasti vaativatkin luovuutta. Kaikkinensa, luovuutta kannattaisi kuitenkin käyttää ihan tietoisena työkaluna, sillä siten mistä tahansa työstä tulee kiinnostavampaa ja ehkä myös hauskempaa. Itseasiassa, luovuuttamme rajoittaa vain oma mielemme.

Henkilötietolaki koskettaa

Henkilötietojen käsittelun kannalta tärkein erityislaki on sähköisen viestinnän tietosuojalaki, jonka tarkoituksena on turvata viestinnän luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaa, sekä edistää tietoturvaa. Tärkein yksilön tietosuojaa koskeva yleislaki on henkilötietolaki, jonka tarkoituksena on toteuttaa yksilöön kohdistuvaa suojaustarvetta ja perusoikeuksia. Henkilötietolaki on teknologiariippumaton, joka mahdollistaa mahdollistaa lain ajantasaisuuden ja toisaalta tarjoaa tietorekisterien pitäjille mahdollisuuden vapaaseen teknologioiden valintaan ja pitkäjänteiseen toiminnan suunnitteluun.

Ajattelet miksi tulet

Ihmisestä tulee ajatustensa näköinen. Tätä toteamusta on suhteellisen helppo kokeilla, ota yksi viesti, opettele se, kuluta sitä, muista se ja omaksu se. Tee tästä yhdestä asiasta olennainen osa jokaista päivääsi ja voit muuttaa itseäsi ja maailmaasi... Jos ajattelet asioista kuten olet aina tähän asti ajatellut, saat sen mitä sinulla jo on. Pysähdy hetkeksi ja ajattele asiaa toiselta kantilta, jos toistat samoja asioita ja ajatuksia itsellesi, niin saat satavarmasti juuri sen mitä ajattelet, sillä ajattelet sanoin ja kuvin. Joka ainoa asia, joita sinä ja minä olemme, tai joksi haluamme tulla, alkaa ajatuksesta. Ihmiset luonnollisesti sanovat, että tämä on hömppäpömppää, mutta onko se sitä todellisuudessa?

Viestintä on palvelua

Palveluiden tunnistamiskäytännöt aikaansaavat tietosuojan mukaisia velvotteita niitä tarjoaville yrityksille. Useimmiten sekä yksityis- että yritysasiakkaan tunnistaminen toteutetaan yksilöinnin ja todentamisen avulla, jolloin käsitellään henkilötietosuojalain ja yksityisyyden suojan alaista informaatiota. Sähköisessä viestinnässä voidaan hyödyntää laaja-alaisesti integraatiopalveluita, joiden avulla palveluita voidaan tuottaa hajautetusti ja ylläpitää keskitetysti tai yhtälailla hajautetusti. Useimmiten palvelukokonaisuus esitetään asiakkaille yhtenäisenä palveluna riippumatta sen tuotanto- ja ylläpitotavoista. Sähköinen suoramarkkinointi on usein osa laajempaa palveluliiketoimintaa ja -kanavia, joissa yritys tarjoaa tuotteita ja palveluita olemassaoleville ja potentiaalisille asiakkailleen.

Kymmenen tavoitetta

Tavoite on unelma, jolla on aikataulu. Tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä voidaan parantaa tekemällä tavoitteesta innostava, interaktiivinen ja instruktiivinen. Eli sama suomeksi, tekemisen on oltava hauskaa ja mukaansatempaavaa, hommia tehdään kavereiden kanssa, ja ketään ei jätetä pulaan, mutta ei niitä hommia toisten puolestakaan saa tehdä:) Yksi tavoite yhdessä kuukaudessa on kymmenen tavoitetta koko vuotena.

Tietosuojalle on tilausta

Tietosuoja ja tietosuojan tarve on läsnä hyvin laajasti yrityksen toiminnoissa. Tietosuojan hallinnointi edellyttää, että tunnetaan ketkä käsittelevät tietoja tai vaikuttavat tietojen käsittelyyn, missä prosesseissa tietoja käsitellään ja missä tietoja varastoidaan. Palveluiden toteuttamisen kokonaisuudessa voi palvelun tuotannossa olla mukana useita osapuolia, tietoja siirretään ja luovutetaan osapuolten välillä, jolloin on tärkeätä tuntea käytännöt ja yhteydet, joissa tietoja siirretään, jotta näiden lainmukaisuus voidaan varmistaa. Tietosuojan alaisia asiakastietoja voidaan hyödyntää useissa liiketoiminnalle keskeisissä operatiivisissa toiminnoissa.